Ser du mig nu: Laholm

Teckningsmuseet
Laholm

SER DU MIG NU
version 2

2022

Foto: Anna aatola
Om utställningen:

För Josefin Lindskog är det i tvivlet på existensen och dess värde som behovet av att teckna uppstår.  Som en protest eller en avstämning med verkligheten. Bekräftelsen blir till på pappret, ju större desto tydligare. I denna upptagenhet vid den egna fysiska existensen finns en paradoxal kombination av blygsel och vilja att bli sedd.

I teckningarna genomströmmas kropparna av de starka krafter som uppstår i spänningen mellan yttre och inre krav – mellan det personliga och det politiska. Bilderna synliggör hur livet och samhället sätter sina spår, men gestaltar också motståndets nödvändighet och möjligheter. Ljuset som exponerar kropparna är avslöjande och obarmhärtigt, samtidigt som beslöjande tyger döljer och skyddar. Bildernas rymmer en lika dynamiska som oroande dubbelhet.

Skissprocessen sker med kameran där hon tillåter sig agera ut situationer och tillstånd med kroppen som verktyg och motiv. Utifrån långa fotosekvenser väljs förlagor till teckningar som analyseras och förstoras upp och blir till teckningar.

De textila objekten utgör en förlängning av teckningarna och undersöker relationers struktur och riktning. Kläder som burits av konstnären själv och hennes närstående har här fått ingå i nya system. Hennes verk reflekterar hur vi människor relaterar till varandra som individer och kollektiv, till det privata och det offentliga, det specifika och det allmänna.

Genomgripande i konstnärskapet finns också en humor och förundran över både livets stora mysterier och vardagsbestyr.
Nästa utställning →
Josefin Lindskog 2022©