Begränsad Framkomlighet // Katrineholms Konsthall


Katrineholms konsthall

begränsad framkomlighet


2022

20 augusti–1 oktober

Utställningen kretsar kring hinder, motstånd och begränsningar, att ta sig fram i tillvaron utan att krocka alltför hårt eller snava och falla alltför djupt. Motiven, som skiftar mellan uppförstorad superrealism och abstrakta objekt, har trots olika uttryck sin grund i samma tematik: en upplevelse av att fastna eller hamna vid sidan av, att försöka passa in, anpassa sig men inte hitta sin plats eller hinna fram på grund av inre och yttre motstånd.

Josefin Lindskog är född 1980, uppvuxen och verksam i Stockholm. Hon har dubbla examina; kandidatexamen i textil konst från Konstfack 2007 samt kandidatexamen i scenografi och kostymdesign från Stockholms Konstnärliga högskola 2010. Josefin Lindskog arbetar introspektivt med teckning i stora format och skulpturala objekt med utgångspunkt från kroppen.
Nästa utställning →
Josefin Lindskog 2022©