Begränsad Framkomlighet // Nässjö Konsthall


Nässjö konsthall 

begränsad framkomlighet


2023

2 september – 7 oktober


“Josefin Lindskog är konstnären och textildesignern som utforskar den egna kroppen genom stora, närmast superrealistiska blyertsteckningar. Teckningarna är mycket detaljerade och visar ingående och skickligt hur det är att befinna sig i en kvinnokropp. De draperingar som också avbildas ger visst skydd åt den kropp som blottas i dessa stora format. Tematiskt drivs Josefin Lindskog av att utforska inre och yttre gränser men också av att utforska inre och yttre krav. Hon tar sin utgångspunkt i den egna kroppen och de egna erfarenheterna av att vara kvinna men manifesterar också sina erfarenheter genom skulpturala objekt och textila skulpturer.”


Nästa utställning →

Sommarutställning 2023 Röda Sten


röda Sten konsthall göteborg

Sommarutställning 


2023

10 juni – 27 augusti

Under sommaren presenterar Röda Sten Konsthall en utställning av fyra konstnärskap med vitt skilda uttryckssätt och idéer, samtidigt förenade av sina feministiska förhållningssätt. I utställningen visas deras mångsidiga praktik i performance, dans, teckning, skulptur och installationer på alla våningsplan i huset. Den gemensamma tematiken utgår från konstnärernas intresse för hur identiteter skapas genom olika sociala och politiska konstruktioner, hur heteronormativa föreställningar kan överskridas genom konstnärligt skapande och genom att praktisera frihet.

Sommarutställningen curateras av Amila Puzić & Mia Christersdotter Norman.

Josefin Lindskog är utbildad vid Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola. Hon arbetar introspektivt med teckning i stora format samt skulpturala objekt. Hennes verk speglar situationer och händelser som pågår i både den inre och yttre världen. I arbetsprocessen bearbetas upplevelser av frustration, maktlöshet och att leva i en (kvinno)kropp. Arbetet är djupt personligt och samtidigt politiskt. Hon har tidigare ställts ut på bland annat Teckningsmuseet i Laholm, Härnösands konsthall, Katrineholms konsthall och Länsmuseet Gävleborg. Lindskog är verksam i Stockholm där hon arbetar som scenograf och konstpedagog.
Nästa utställning →

Begränsad Framkomlighet // Katrineholms Konsthall


Katrineholms konsthall

begränsad framkomlighet


2022

20 augusti–1 oktober

Utställningen kretsar kring hinder, motstånd och begränsningar, att ta sig fram i tillvaron utan att krocka alltför hårt eller snava och falla alltför djupt. Motiven, som skiftar mellan uppförstorad superrealism och abstrakta objekt, har trots olika uttryck sin grund i samma tematik: en upplevelse av att fastna eller hamna vid sidan av, att försöka passa in, anpassa sig men inte hitta sin plats eller hinna fram på grund av inre och yttre motstånd.

Josefin Lindskog är född 1980, uppvuxen och verksam i Stockholm. Hon har dubbla examina; kandidatexamen i textil konst från Konstfack 2007 samt kandidatexamen i scenografi och kostymdesign från Stockholms Konstnärliga högskola 2010. Josefin Lindskog arbetar introspektivt med teckning i stora format och skulpturala objekt med utgångspunkt från kroppen.
Nästa utställning →

Ser du mig nu: Härnösand


Härnösands Konsthall

SER DU MIG NU
version 3

2022Josefin Lindskog tar avstamp i storskaligt tecknande som rör sig vidare in i skulpturala objekt. Konstnärskapet är självbiografiskt med kroppen som redskap och motiv.

Verken speglar de ständiga skeenden som pågår inuti och omkring oss, djupt personligt och samtidigt påträngande politiskt.


Arbetsprocessen utgör ett utrymme att bearbeta upplevelsen av att leva i en (kvinno-) kropp och hitta plats för sin existens. Skissprocessen sker med kameran där situationer och tillstånd ageras ut med kroppen som verktyg. Ur långa fotosekvenser väljs förlagor som förstoras och blir till teckningar.

Parallellt med teckningen pågår en utvidgad kroppslig undersökning där material som tidigare varit i kontakt med kropp får representera dessa i berättelser om relationers struktur och riktning. Genomgående i konstnärskapet finns också en humor och förundran över livets stora mysterier och vardagsbestyr.


I arbetet med utställningen SER DU MIG NU behandlades särskilt upplevelsen av att sakta slukas av tillvarons krav och förväntningar tills de egna konturerna suddas ut. ”Ser du mig nu”; ord som ljudlöst upprepas i varje bild, i varje situation, som ett mantra för att existensen inte ska upplösas.
Nästa utställning →


Ser du mig nu: Laholm

Teckningsmuseet
Laholm

SER DU MIG NU
version 2

2022

Foto: Anna aatola
Om utställningen:

För Josefin Lindskog är det i tvivlet på existensen och dess värde som behovet av att teckna uppstår.  Som en protest eller en avstämning med verkligheten. Bekräftelsen blir till på pappret, ju större desto tydligare. I denna upptagenhet vid den egna fysiska existensen finns en paradoxal kombination av blygsel och vilja att bli sedd.

I teckningarna genomströmmas kropparna av de starka krafter som uppstår i spänningen mellan yttre och inre krav – mellan det personliga och det politiska. Bilderna synliggör hur livet och samhället sätter sina spår, men gestaltar också motståndets nödvändighet och möjligheter. Ljuset som exponerar kropparna är avslöjande och obarmhärtigt, samtidigt som beslöjande tyger döljer och skyddar. Bildernas rymmer en lika dynamiska som oroande dubbelhet.

Skissprocessen sker med kameran där hon tillåter sig agera ut situationer och tillstånd med kroppen som verktyg och motiv. Utifrån långa fotosekvenser väljs förlagor till teckningar som analyseras och förstoras upp och blir till teckningar.

De textila objekten utgör en förlängning av teckningarna och undersöker relationers struktur och riktning. Kläder som burits av konstnären själv och hennes närstående har här fått ingå i nya system. Hennes verk reflekterar hur vi människor relaterar till varandra som individer och kollektiv, till det privata och det offentliga, det specifika och det allmänna.

Genomgripande i konstnärskapet finns också en humor och förundran över både livets stora mysterier och vardagsbestyr.
Nästa utställning →

Ser du mig nu: Gävle

Länsmuseet gävleborg
gävle

SER DU MIG NU
version 1

2020
Juryns motivering Rettigs Konstnärsstipendium 2020:

Josefin Lindskogs arbeten har en etsande skärpa. I hennes monumentala teckningar genomströmmas kropparna av de starka krafter som uppstår i spänningen mellan yttre och inre krav – mellan det personliga och det politiska. Bilderna synliggör hur livet och samhället sätter sina spår, men gestaltar också motståndets nödvändighet och möjligheter. Ljuset som exponerar kropparna är avslöjande och obarmhärtigt, samtidigt som beslöjande tyger döljer och skyddar. De anspända kropparna rymmer en stillhet som leder tanken till antika marmorskulpturer och bidrar till bildernas lika dynamiska som oroande dubbelhet.

Nästa utställning → 

Young art gallery


Young Art gallery,
Stockholm

solo exhibition

2017
Nästa utställning →


Vårsalong


Liljevalchs Konsthall
Vårsalongen

2015, 2016, 2017
Nästa utställning →


Josefin Lindskog 2022©